Vittnesmål

Man leker med ord som barnen känner igen och är intresserade av.
Barn lär sig läsa genom att de känner igen ord och delar av ord.
Istället för att ljuda sig igenom ordet lär sig barnet känna igen ordet. Julia kände igen 12 ord vid 8 mån ålder.
Min dotter Sienna fick sina första lappar med ord när hon fyllde 2 år. 6 veckor senare kunde hon 46 st ord. Ytterligare 6 veckor senare kunde hon mer än 100 ord. Hon lärde sig 3-4 ord dag 1. Dessa ord repeterades dag 2. Dag 3 kunde hon dessa ord och vi började med nya ord. Ca varannan eller var tredje dag repeterade vi de gamla orden . Totalt lekte vi med orden ca 1-3 minuter, 1-4 gånger om dagen.
Jag visade Astrid ca 20 ord vid fem tillfällen under en vecka. Därefter kunde hon 18 av orden.