Att lära små barn att läsa med "Lär din baby läsa!"

Genom att leka med ord kan man lära små barn läsa från ca 3-6 mån ålder (så snart ett barn kan följa ett objekt med ögonen) att känna igen ord och läsa. Mellan 3 mån och 5 år är det lättare att lära sig språk, både det talade och det skrivna. Det finns många 3-åringar som kan läsa hela böcker själva tack vare den här metoden. Forskning i både Sverige och internationellt visar att genom att lära små barn läsa tidigt förebygger man läs- och skrivsvårigheter, samtidigt som tidig läsning stimulerar talet och ordförrådet.

Många forskare menar att det är för sent att vänta med läsning tills barnet börjar skolan. Genom att titta på korten, memorerar barnet orden tills de sedan knäcker koden till det skrivna språket precis som de gör när de lär sig prata. När barnet har lärt sig tillräckligt med många ord börjar de förstå ordens uppbyggnad. De första 50 orden kan ta lite tid, men sen går det lite snabbare. Små barn som inte kan prata kan man lära ord som ”näsa” och ”mamma”. Barnet pekar på mamma eller rör vid sin näsa. Vid 6 månaders ålder ger man barnet ett ord i taget. Vid 2-års ålder kan man ge barnet ett par ord åt gången. När barnet känner igen många ord, kan man börja kombinera orden. Sätt t.ex. ”hej” bredvid ”mamma”.

Det finns ingen forskning som visar på att små barn som lär sig läsa tidigare blir allt för prestationsinriktade eller tar skada. Att leka med korten är en form av lek och barn älskar att leka och tillbringa tid med mamma och pappa och andra som leker med barnet. Barnet lär sig läsa med någon närstående istället för i ett klassrum. Barnet leker med korten precis som de leker med leksaker och böcker. Studier visar att ju tidigare ett barn lär sig läsa ju bättre går det för dem i skolan. Det finns idag ett hundratal förskolor i Sverige där barnen leker med kort på det här sättet från ca 1 års ålder.

Läspaketet

Läspaketet är upplagt med 20 dubbelsidiga kort i 14 olika kategorier/färger. Det första paket riktar sig till barn som ännu inte kan prata. Det är ord som barnet oftast känner igen och kan peka på. De andra två paketen är ord som ofta tillhör de första orden ett barn säger. Dessa första tre paket har färgerna svart, vitt och rött eftersom det är de färger som ett litet barn ser först. Korten kan blandas hur som helst, de olika färgerna på paketen 4-14 är för att göra det lätt för föräldrarna att hitta ord. Det finns 20 blanka kort där man kan skriva egna ord som betyder mycket för barnet, t.ex. namn på husdjur, syskon och vänner. Korten kommer sorterade i färger och kategorier men efter hand kan föräldrarna lägga kort som barnet kan längs bak, för att sedan repetera dem.

Orden på korten har olika typsnitt så att barnen lär sig läsa alla sorters texter, och är skrivna med gemena bokstäver. Om du skriver ett namn på de blanka korten, skriv första bokstaven med versal.

Beställ korten idag

Det kompletta