Lär din baby läsa!

Forskning visar idag att även små barn kan lära sig att läsa eller känna igen ord. From 4 mån till 5-årsåldern är det lättare att lära sig språk, både det talade och det skrivna. Genom att visa barnet kort med ett ord på när man leker, memorerar barnet ordet. Genom denna lek lär sig sedan barnet att läsa.

Ett färdig paket

Vårt Lär Din Baby Läsa-paket innehåller nästan 600 färdigtryckta ord som du använder för att lära ditt barn att läsa.

Beställ ditt paket idag

Lär din baby läsa
Jag visade Astrid ca 20 ord vid fem tillfällen under en vecka. Därefter kunde hon 18 av orden.